Sumber: Google Images

Pada 14-10-2021 yang lepas saya dapat email untuk mendudukan ujian online bagi jawatan N41 Pegawai Tadbir, tapi kali ni ujian dia dah ada perubahan. Dulu pada 2018 ada esei. Pada 2021 ni pula hanya ada 80 soalan Pengetahuan Am / Pemahaman yang perlu dijawab dalam masa 60 minit sahaja. (40 soalan dalam Bahasa Malaysia, dan 40 lagi soalan dalam Inggeris). 

Disebabkan saya sibuk dan office pun baru beroperasi semula setelah sekian lama kita PKP, jadi saya memang buat persiapan 50% sahaja. Dan seperti posting saya yang lepas, pasti ramai yang tertanya-tanya macam mana soalan ujian tu. Okey di sini saya selitkan sedikit soalan dia. Supaya anda boleh buat persediaan yang lebih rapi dari saya. 

Soalan Bahasa Malaysia

1)   Rajah Sarawak, Charles Anthony Johnson Brooke telah menubuhkan satu kuasa para tentera pada tahun 1872 yang dinamakan sebagai “Sarawak______”
(Lawmen/ First Battalion/ Field Force/ Ranger)

2)   Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang pertama adalah_______.
(Tun Abang Haji Openg Sapiee/ Tun Pehin Sri Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin/ Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman bin Ya’akub/ Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang bin Tuanku Othman)

3) Urusan “Ming Court” di Sarawak pada tahun 1983 adalah merupakan urusan _______.
(pembahagian sempadan negeri/ rampasan kuasa politik/ perlantikan ketua adat sebagai majistret/ pengukuhan kuasa mahkamah)

4) Pada tahun 2017, Kerajaan Negeri Sarawak telah mencipta sejarah dengan menubuhkan sebuah organisasi untuk menguruskan aspek-aspek berkaitan dengan bidang pendidikan di Sarawak. Apakah nama organisasi ini?
(Jabatan Pendidikan dan Sains Sarawak/ Kementerian Pendidikan, Sains dan Kajian Teknologi/ Kementerian Pendidikan dan Sains Sarawak/ Jabatan Pendidikan dan Teknologi Sarawak)

5) Agama Islam mula bertapak di Sarawak pada abad ke-15 dan telah dipengaruhi oleh _______.
(Kesultanan Tanah Melayu/ Pedagang dari Kalimantan/ Kesultanan Brunei/ Pedagang Arab)

6) Di Sarawak, Kawasan penanaman padi terbesar terletak di bahagian ______.
(Sri Aman/ Kuching/ Miri/ Limbang)

7) Sarawak mempunyai banyak kawasan tanah tinggi seperti Puncak Borneo, Bario dan Ba’kalalan yang bepotensi untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian komersial. Namun demikian, untuk melaksanakannya, perkara-perkara berikut perlu dikaji dengan mendalam KECUALI ______.
(persetujuan penduduk setempat/ jaringan pengangkutan setempat/ kebolehpasaran sesuatu produk tanaman yang akan dikeluarkan/ kesesuaian tanaman tersebut dengan keadaan persekitaran)

8)  Gambar menunjukkan pokok apong yang banyak kelihatan di sepanjang kawasan patai dan sungai di Sarawak. Ia merupakan salah satu punca pendapatan bagi kebanyakan penduduk berdekatan. Di antara produk yang boleh dihasilkan oleh tumbuhan ini adalah gula apong dan garam apong. Dari bahagian tumbuhan manakah garam apong dihasilkan?
(Pelapah/ buah/ batang/ bunga)

9)   Gambar menunjukkan sejenis burung (Tyto Alba) yang dibawa masuk ke Sarawak. Kajian telah menunjukkan bahawa burung ini tidak memberikan sebarang kesan negative terhadap populasi burung tempatan. Tujuan utama Tyto alba dibawa masuk ke Sarawak adalah_________.
(untuk mengawal populasi burung eksotik/ sebagai haiwan peliharaan/ untuk mengawal populasi tikus sawit, koko dan jelapang padi/ sebagai makanan eksotik)

10) Gawai adalah salah satu daripada perayaan yang diraikan oleh kaum Iban di Sarawak. Berikut adalah jenis-jenis perayaan Gawai yang masih disambut, KECUALI Gawai _________.
(Antu/ Ai/ Burong/ Kenyalang)

11)   Apakah maksud defragmentasi?
(Proses membersihkan computer daripada serangan Virus/ Proses membuangkan fail-fail yang tidak diperlukan lagi/ proses penyusunan semula fail-fail pada cakera keras/ proses menyalin fail-fail dari cakera keras kepada cakera padat)

12)   Zip digunakan khusus untuk _______.
(mengolah data/ menyelenggara data/ memampatkan data/ menyusun data)

13)   Sistem “Operasi Mac” dibangunkan oleh_________.
(Microsoft/ Samsung/ Apple/ IBM)

14) Kenyataan manakah yang berikut adalah BENAR mengenai fungsi Printer?
(Memasukkan data dan arahan ke dalam computer/ mencetak maklumat untuk pengguna/ menyimpan data dan maklumat pengguna/ memancarkan paparan maklumat pada skrin layar)

15)Perisian Firewall dalam sesebuah computer digunakan untuk _________.
(pemindahan data/ pemantauan/ keselamatan/ kesahihan maklumat)

16) Q berumur 16 tahun, 4 kali lebuh tua daripada adiknya.
Berapakah umur Q ketika dia dua kali lebih tua daripada adiknya?
(28/ 20/ 16/ 24)

17) Antara berikut yang manakah SALAH?
(2.79x100=279 / 56.03x100=5603 / 1.01x10=10.1 / 16.9x10=1690)

18) Hitung 58.704 ÷ 4
Bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan
(14.67/ 14.60/ 14.00/ 14.68)

19) Dalam suatu kuiz, A mendapat 87 markah, B mendapat 9 markah lebih daripada A, C mendapat 6 markah kurang dari B. Hutung purata markah mereka
(96/ 91/ 87/ 90)

20) Harga sepasang baju kurung ialah RM125. L membeli baju kurung dengan diskaun sebanyak RM95. Kirakan peratusan diskaun yang diberi kepada L
(80%/ 76%/ 74%/ 78%)

21) Menurut Perkara 35(1) Perlembagaan Negeri Sarawak, ia akan ada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri, yang mana anggotanya akan dilantik oleh _______.
(Yang di-Pertua Negeri/ Yang Amat Berhormat Ketua Menteri/ Yang di-Pertua Negeri atas nasihat Yang Amat Berhormat Ketua Menteri/ Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri)

22) Dengan merujuk kepada Perkara 35(9) Perlembagaan Negeri Sarawak, sebelum menjalankan fungsi sebagai Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, beliau akan mengangkat sumpah di hadapan ________.
(Ketua Hakim/ “Lord President” / Ketua Hakim Negara/ Presiden Mahkamah Rayuan)

23) Perkara 36(8) Perlembagaan Negeri Sarawak memerlukan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk membuat laporan tahunan mengenai perlaksanaan fungsinya. Kepada siapakah laporan tersebut harus dibuat?
(Ketua Menteri/ Setiausaha kerajaan/ Yang di-pertua Negeri/ Menteri yang bertanggungjawab)

24) Perkara Perlembagaan Negeri Sarawak mana yang berkaitan “Tempahan kuota berkenaan dengan perkhidmatan awam dan kemudahan pendidikan untuk bumiputera”?
(Perkara 19/ Perkara 49/ Perkara 39/ Perkara 29)

25) Berapa banyak Jadual yang terdapat dalam Perlembagaan Negeri Sarawak?
(1/ 3/ 5/ 7)

26) Lupa dah soalan apa

27) Jabatan-jabatan di Negeri Sarawak terdiri daripada Jabatan Negeri dan Jabatan Persekutuan. Yang manakah antara berikut merupakan Jabatan Negeri?
(Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak/ Jabatan Perangkaan Negeri Sarawak/ Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak/ Jabatan Pendaftaran Negeri Sarawak)

28) Nyatakan saluran untuk memohon sesuatu jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak?
(Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian melalui laman web https://spa5.spa.gov.my/login / https://spa9.apa.gov.my/login / http://erecruitment.sarawak.gov.my / http://.www.spa.gov.my )

29) Kemudahan pinjaman perumahan bagi penjawat awam negeri Sarawak boleh dipohon melalui______.
(Development Bank of Sarawak DBOS / Pejabat Unit Sumber Manusia Negeri/ Borneo Housing Development/ Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri)

30) Seorang penjawat awam boleh melanjutkan pelajaran semasa dalam perkhidmatan. Syarat-syarat umum yang perlu dipenuhi adalah:
I- bebas daripada kesalahan tatatertib
II- ingin menukar skim perkhidmatan
III- sudah disahkan dalam jawatan
IV- mempunyai prestasi kerja yang baik
(I,II,III dan IV / I dan II/ I,III dan IV/ III dan IV)

31) Sebagai sebuah Pihak berkuasa tempatan di Sarawak, Majlis ABC mempunyai kuasa untuk mengeluarkan lessen tersebut.
I- Karaoke
II- e-Sukan
III- Kedai Dobi
IV- Kedai refleksologi
(II,III dan IV / I,II dan IV / I, III dan IV / I,II,III dan IV)

32) Keadaan berikut boleh dianggap sebagai menghalang pegawai Pihak Berkuasa Tempatan dalam menjalankan tugas KECUALI ________.
(Orang yang disiasat enggan memberi jawapan kepada inspector Kesihatan dengan penyakit berjangkit / penyewa rumah menghalang pemilik rumah mematuhi peruntukan undang-undang Pihak Berkuasa Tempatan / penyewa rumah lambat memberri maklumat mengenai alamat dan nama pemilik rumah yang diminta oleh pihak Berkuasa Tempatan / orang yang disiasat memberi jawapan palsu dengan kemungkinan sumber penyakit merebak kepada inspector kesihatan)

33) Pihak Berkuasa Tempatan yang mengeluarkan lessen untuk perhotelan boleh juga membenarkan pemegang lessen menjalankan aktiviti-aktiviti lain dalam premis hotel seperti berikut KECUALI _______.
(Pusat hiburan/ Tempat letak kereta persendirian/ Kolam renang/ Bilik mengurut)

34) Di bawah Ordinan Perlindungan Kesihatan Awam 1999 (Bab 30), Siapakah yang mempunyai kuasa untuk mengeluarkan permit membawa mayat orang yang meninggal dunia di luar Sarawak untuk masuk ke dalam negeri Sarawak?
(Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak/ Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia / Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak/ Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak)

35) Jawatan ahli majlis adalah dianggap kosong bila beliau dalam keadaan berikut KECUALI _______.
(Jatuh sakit/ menjadi bankrap/ disabitkan dengan rasuah/ tiga kali tidak hadir mesyuarat tanpa sebab)

36) Sesebuah keluarga perlu mengambil berat mengenai masa bersama untuk membina nilai dan sifat baik dan sabar dalam keluarga individu berkenaan. Sesebuah keluarga sihat dan normal perlu:
I- berkongsi rezeki bersama iaitu dengan makan bersama
II- merancang aktiviti yang melibatkan ahli keluarga yang disayangi sahaja
III- menghargai setiap ahli keluarga dengan pelbagai cara yang sesuai dan tidak membazir
IV- mencari masa yang sesuai untuk aktiviti bersama keluarga sekurang-kurangnya sebulan sekali
(I,II dan IV / I,III dan IV / I,II, dan III/ II,III dan IV)

37)   >Sanjung setiaap anggota keluarga
  >Memberi layanan yang baik terhadap anggota keluarga
  >Mempunyai hubungan yang mulia/ baik dengan anggota keluarga

Huraian di atas menunjukkan individu yang mempunyai nilai __________.
(Kasih saying terhadap keluarga / hormat dan taat kepada anggota keluarga/ tanggungjawab terhadap keluarga/ mengekalkan tradisi kekeluargaan)

38)   Penjawat awam yang tidak berintegriti akan melakukan perkara-perkara berikut KECUALI______.
(menutup lampu, komputer dan kipas apabila tidak digunakan / menggunakan kenderaan pejabat untuk urusan peribadi / menjawab permohonan yang diterima mengikut kesesuaian dan keperluan sendiri / keluar dari pejabat mengikut keperluan sendiri)

39)   >Dasar Pandang ke Timur
  >Sambutan Hari Q Perkhidmatan Awam
  >Kepimpinan Melalui Teladan

Semua usaha di atas merupakan inisiatif kerajaan untuk_______.
(melahirkan warganegara yang berpandangan jauh / menerapkan nilai dan etika dalam perkhiddmatan awam / melahirkan pemimpin yang cerdik pandai / mengoptimumkan keuntungan Negara untuk kebaikan bersama)

40) Seseorang yang mempunyai sifat amanah akan melakukan yang berikut KECUALI ______.
(menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkandan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi / sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab tanpa penyelewengan dan kecuaian/ berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya / tugas dilaksanakan dengan cermat dan tangkas demi kepentingan diri bagi mempastikan ia dapat dilaksanakan dengan cepat dan tanpa kesilapan)


Soalan Bahasa Inggeris

1)  A favorite of Rajah Charles, Mr Ong Ewe Hai was appointed as his Chinese Affairs advisor and later “Kaptan China” or headman of the Chinese community. He was a successful businessman involved in the trades of Sarawak’s “golden crops” such as:
I- Sago
II- Paddy
III- Pepper
IV- Gambier
(I,III and IV/ I,II and IV/ II and III/ I and II)

2) The Malaysia Agreement 1963 or the Agreement relating to Malaysia involved ______.
I- Sarawak
II- Singapore
III- North Borneo
IV- Federation of Malaya
V- United Kingdom of Great British and Northern Ireland
(II,III and IV / I,II,II,IV and V / I,II,IV and V / I,II and III)

3)  Sarawak and Sabah have their own immigration laws. Sarawak had the power to regulate immigration to the state. Therefore Malaysians from West Malaysia require a permit if they want to work or study in Sarawak, and those who are on a short visit to Sarawak will have to fill an immigration form for a 90 day social visit pass.
This restriction is laid in _____ and was included because of the Malaysia Agreement 1963.
(Registration of Guest Act 1965/ Immigration Act 1959/1963 / Customs Act 1967/ National Registration Act 1959)

4)  Sabah and Sarawak are more than just states under Malaya. Under The Malaysia Agreement 1963, Sabah and Sarawak are equal partner in the formation of Malaysia and not individual peninsular states. Therefore Sabah and Sarawak have extra autonomy in:
I- Health matters
II- Education matters
III- Immigration matters
IV- Administration of land
(I and II/ I,II and III/ III and IV/ I,II,III and IV)

5)      The Sikhs were among the earliest Indians to set foot on Sarawak’s soil, recruited by the first White Rajah, Sir James Brooke as _____.
(police officers/ textiles traders/ administrative officer/ general workers in the plantation)

6)      Serian, situated about an hour’s drive from Kuching was once popular for its tea cultivation.
This was marketed as ________.
(Boh tea/ Mayang tea/ Lipton tea/ Kundasang tea)

7)      Tanjung Batu, one of the popular beaches in Sarawak, is located at the coastal region of _____.
(Kuching/ Sibu/ Bintulu/ Limbang)

8)      A geographical area from which water drains to a particular stream, river or body of water is called a _______.
(waterfall/ water reservoir/ river dam/ river basin)

9)      Besides being a historical site for ancient graves and artifacts, Niah Cave is also a wellknown place for ________.
(jungle trekking/ rehabilitation of ancient flora and fauna/ bird watching/ collection of edible birds’ nests and guano)

10)   The above fruits are from plant which is a protected species in Sarawak. The plant can be found along river banks and forests. The fruit are edible as “ulam” but mainly used as a source of food for fish.
(Pokok ara – Ficus spp / Pokok jering – archidendron jiringo/ Pokok petai – parkia javanica/ Pokok pedada – Sonneratia caseolaris)

11)   Which of the following protects our computer systems and the information they contain against unwanted access, damage, destruction or modification?
(Computer crimes/ Computer theft/ Computer attack/ Computer security)

12)   _______ provides additional storage in addition to the primary memory.
(Secondary storage/ Backup memory/ Primary storage / Permanent memory)

13)   The _______ regulates information Communication Technology (ICT) infrastructure and digital technology stylization Sarawak.
(Sarawak Information System Berhad / Sarawak Digital Economy Corporation/ State Service Modernization Unit/ Sarawak Multimedia Authority)

14)   QR codes provide a way to link to _________.
(online services using a camera and QR reader/ online services using a QR reader/ online services using voice activation / online services using a laptop)

15)   Which contact tracking application is the Sarawak government’s initiative to curb the spread of Covid 19?
(My Sejahtera/ Omunity/ QR Code/ COVIDTrace)

16)   RM3800.00 – RM945.05 + 25sen
(RM3855.70/ RM2855.20/ RM2854.70/ RM2755.95)

17)   Convert 3 days 5 hours to hours.
(72/ 80/ 75/ 77)

18)   2 years 6 months x 5 =
(11 years 10 months / 11 years 6 months/ 11 years 10 months/ 12 years 6 months)

19)   A rectangle has a length of 8 cm and a width of 5 cm.
What is the area of the rectangle in cm₂ ?
(40/ 26/ 48/ 36)

20)   83075 -7159 =
(75806/ 76906/ 75916/ 76916)

21)   A Dewan Undangan Negeri seat can be declared vacant when the Dewan Undangan Negeri Member ______.
(has acquired citizenship of another country/ contested and got elected in parliament/ joins another political party/ losses in his party election)

22)   Which of the following statement about the eligibility of a member of the dewan Undangan Negeri is TRUE?
(All of above./ The person can also be appointed as the Speaker os Dewan Undangan Negeri/ The person can also be appointed to the Federal Carbinet/ The person can also be a Member of Parliament at the same time)

23)   A member of the Public Services Commission (PSC) can only be removed by a tribunal appointed under Article 35(4) of the State Constitution.
Who are the persons that can be appointed to the Tribunal?
(A person who holds or who has held office as State Secretary/ A person who holds or who has held office as State Attorney General/ All of the above / A person who holds or who has held office as Judge of the Federal Court)

24)   Amongst others, what is the function and duty of the Public Service Commission?
(To identify the candidate for appointment as the State Secretary/ To design training needs for members of the civil service/ To execute appointment and emplacement and emplacement to the civil or public service/ To advice the Chief Minister on transfer exercise of members of the civil service)

25)   A person shall NOT be appointed as a member of Public Service Commission under which of the following circumstances?
(The person sits on the Board of a commercial organization/ The person still holding office as an office-bearer of a trade union/ The person is a member of Parliament/ All of the above)

26)   Government officers who are required to wear specific uniform are allowed to claim _______.
(“subsistence allowances”/ “uniform assistance claim”/ “mileage claim” / “overtime claim”)

27)   The Sarawak state government has established an organization to instil  integrity amongst state government officers.
The agency is called______.
(Malaysian Anti-Corruption Commission/ State Administration/ State Security and Enforcement Unit/ Sarawak State integrity and Ombudsman Unit)

28)   The Sarawak Welfare Department assists the community by approving allowance under ______.
(e-efs/ e-kasih/ e-pay/ e-government)

29)   This card was introduced to assist Sarawakians aged 60 and above.
This card is called________.
(Infinite Golden Card/ Kenyalang Golden Card/ Priviledge Golden Card/ Premium Golden Card)

30)   The Sarawak Civil Service Mission is to ________.
(deliver excellent service though high performance teamwork/ preserve multi-racial harmony amongst our people/ enhance organizational and services excellence through efficient and effective work procedure and system/ accelerate the holistic development of the state)

31)   A local authority can sell or dispose of immovable property if the following condition are fulfilled EXCEPT
(monies received from the sale or disposal of immovable property to be credited to the local authority fund/ get approval from the Divisional Resident/ get the approval of the Minister responsible for local government/ obtain the consent of Majlis Mesyuarat Kerajaan Negaeri Sarawak)

32)   S want to open a laundry business and wishes to know which of the following can be considered activities relating to a laundry business under the Protection of Public Health (Laundries) Regulation, 2008.

33)   A formal contract for supplies and services shall be executed by the council after the following have been completed.
(Council imposes terms before accepting the offer/ Council makes offer to the supplier/ Council accepts the quotation or tender submit by firm/ A formal contract for supplies and shall be executed by the council after the following have been completed)

34)   Encik XYZ owns a factory manufacturing canned sardine fish and is seeking advice from council EPG about what he can do to the waste produced by his factory. The following actions can be taken by Encik XYZ relating to the disposal of waste produced by his factory.
I. Inform local authority to dispose of the waste.
II. Dispose of the waste at the public disposal facility
III. Keep or store waste in a proper and efficient manner before its disposal.
IV. Disposal of the waste at disposal facility established with the permission of the local authority.
( I,III and IV / I,II,III and IV / I,II and III /  II,III and IV)

35)   Before giving approval for the erection, display and design of business name signboard to be affixed on building, the local authority shall consider the following factors.
I. Safety
II. Amenity
III. Environment
IV. Public Interest
(I,III and IV / I,II,III and IV / II,III and IV / I,II and III)

36)   People with integrity:
I. are ready to apologize
II. Always avoid conflicts
III. understand the value of time
IV. Manipulate the situation for personal goals
(II,III, and IV / I,II and IV / I,II and III / I,III and IV)

37)   Martin Luther King Jr. during his speech at Barrot Junior Highschool in Philadelphia in 1967 once said ________.
“If you can’t fly then run,
If you can’t run, then walk,
If you can’t walk, then crawl
By all means________”

Complete the above phrase.
(spread your wings / stay strong / keep moving / stand still)

38)   A person with dignity will __________.
(do what should be done in any situation / be honest and follow a strict moral code / show others they can be trusted to do what they say they will do / behave in a respectful manner and treat people with dignity )

39)   Vision 2020 focuses on core areas on work ethics and values for civil servants. How many core areas are-stated in Vision 2020?
(8/ 10/ 4/ 6)

40)  According to Dan Coughin, management consultant in his writing Thoughts on Excellence Free E-Newsletter Series Volume 8, Issue No.3 June, 2012 there are three type of intergrity which includes _________.
(logical, musical, and interpersonal integrity / soul, body and mind integrity / internal, external and image integrity / neuropathy, psychological and imagery integrity)


Maaf ya kalau ada tersalah ejaan, soalan tidak teratur dan sebagainya. Semoga dapat membantu anda untuk membuat persiapan. Jangan terlalu fokus 100% kepada soalan yang saya berikan di atas, kerana setiap batch peperiksaan, pasti mempunyai soalan yang berbeza. 

Good Luck bagi yang bakal menduduki peperiksaan akan datang. 


****************
Sekian sahaja diari Chrissella pada kali ini
Terima kasih kerana sudi singgah di blog Chrissella

SHARE 1 comment

Add your comment

  1. Saya juga sudah exam dan tunggu result. Agak nya berapa lama ya tunggu untuk pac?

    BalasPadam

© Diari Chrissella · THEME BY WATDESIGNEXPRESS